Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadz▒cy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukuj▒cych wspˇ│czynnik tarcia oraz zu┐ycie masowe roboczych elementˇw metalowych.

Czy wiesz, ┐e...

Materia│ ceramiczny w po│▒czeniu z innym materia│em mo┐e tworzyŠ zadziwiaj▒co wytrzyma│y kompozyt ceramiczny. Ceramiczne hamulce s▒ tego przyk│adem. Stosowane s▒ m. in. w: Bugatti, Ferrari, Lamborghini...

Koncern Isuzu zbudowa│ prototyp silnika 1.6 o mocy 295 koni mechaniczych, ktˇrego elementy tr▒ce (miŕdzy innymi t│oki i cylindry) wytworzono z cerami...

Jak podaje magazyn New Scientist , US Army Tank Automotive (TACOM) zbudowa│o prototyp 6 cylindrowego silnika diesla o pojemnoÂci 14 litrˇw i mocy 170 kw, ktˇrego elementy tarciowe...

Napisz do nas i podziel siŕ uwagami na temat treÂci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.