Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadz▒cy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukuj▒cych wspˇ│czynnik tarcia oraz zu┐ycie masowe roboczych elementˇw metalowych.

Czy wiesz, ┐e...

Materia│y ceramiczne stosowane s▒ powszechnie w budowie niektˇrych silnikˇw przez japo˝skie koncerny motoryzacyjne takie jak Isuzu, Mazda, Nissan, Toyota.
Nietlenkowe mater...

Jak podaje magazyn New Scientist , US Army Tank Automotive (TACOM) zbudowa│o prototyp 6 cylindrowego silnika diesla o pojemnoÂci 14 litrˇw i mocy 170 kw, ktˇrego elementy tarciowe...

Ceramiczne hamulce s▒ przyk│adem wyj▒tkowej wytrzyma│oÂci kompozytˇw ceramicznych. Hamulce te stosowane s▒ miŕdzy innymi w autach marki: Aston Martin, Audi, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Merce...

Napisz do nas i podziel siŕ uwagami na temat treÂci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.