Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadz±cy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukuj±cych współczynnik tarcia oraz zużycie masowe roboczych elementów metalowych.

Czy wiesz, że...

Opory tarcia według szacunkowych obliczeń specjalistów pochłaniaj± w skali ¶wiatowej 30-50% produkowanej w ci±gu roku energii. Jeżeli dodamy do tego setki tysięcy maszyn eliminowanych corocznie z ekspl...

Materiały ceramiczne to grupa materiałów nieorganicznych o jonowych i kowalencyjnych wi±zaniach międzyatomowych wytworzonych zwykle w procesach wysokotemperaturowych.

Rolls-Royce, jako jeden z pierwszych zastosował ceramiczne łożyska w helikopterze. Ceramiczne łożyska ¶migieł helikoptera Westland Lynx HAS Mk 2 wytrzymały test w Hatfield polegaj±cy na 35 godzinne pracy ¶mi...

Napisz do nas i podziel się uwagami na temat tre¶ci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.