Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadzcy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukujcych wspczynnik tarcia oraz zuycie masowe roboczych elementw metalowych.

Czy wiesz, e...

Oleje bazowe , tak mineralne jak i syntetyczne nie s w stanie speni wymaga eksploatacyjnych stawianych wspczesnym rodkom smarnym, s one wspomagane przez dodatki. Zawarto dodatkw w olejach wynosi zwy...

Koncern Isuzu zbudowa prototyp silnika 1.6 o mocy 295 koni mechaniczych, ktrego elementy trce (midzy innymi toki i cylindry) wytworzono z cerami...

Rolls-Royce, jako jeden z pierwszych zastosowa ceramiczne oyska w helikopterze. Ceramiczne oyska migie helikoptera Westland Lynx HAS Mk 2 wytrzymay test w Hatfield polegajcy na 35 godzinne pracy mi...

Napisz do nas i podziel si uwagami na temat treci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.