Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadz▒cy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukuj▒cych wspˇ│czynnik tarcia oraz zu┐ycie masowe roboczych elementˇw metalowych.

Czy wiesz, ┐e...

Materia│y ceramiczne stosowane s▒ powszechnie w budowie niektˇrych silnikˇw przez japo˝skie koncerny motoryzacyjne takie jak Isuzu, Mazda, Nissan, Toyota.
Nietlenkowe mater...

Ceramiczne hamulce s▒ przyk│adem wyj▒tkowej wytrzyma│oÂci kompozytˇw ceramicznych. Hamulce te stosowane s▒ miŕdzy innymi w autach marki: Aston Martin, Audi, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Merce...

Materia│y ceramiczne to grupa materia│ˇw nieorganicznych o jonowych i kowalencyjnych wi▒zaniach miŕdzyatomowych wytworzonych zwykle w procesach wysokotemperaturowych.

Napisz do nas i podziel siŕ uwagami na temat treÂci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.