Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadz▒cy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukuj▒cych wspˇ│czynnik tarcia oraz zu┐ycie masowe roboczych elementˇw metalowych.

Czy wiesz, ┐e...

Jak wygl▒da warstwa ceramiczna w powiŕkszeniu? Zobacz zdjŕcia obrazuj▒ce poszczegˇlne fazy tworzenia siŕ warstw ceramiczno-metalowych przy u┐yciu dodatkˇw ceramicznych dodawanych do oleju.
Obrazy...

Korozja to proces destruktywny , zachodz▒cy zarˇwno na powierzchniach metalowych jak i niemetalowych na skutek reakcji chemicznych albo elektrochemicznych ze Ârodowiskiem. Korozja chemiczna nastŕpuje w ...

Materia│y ceramiczne stosowane s▒ powszechnie w budowie niektˇrych silnikˇw przez japo˝skie koncerny motoryzacyjne takie jak Isuzu, Mazda, Nissan, Toyota.
Nietlenkowe mater...

Napisz do nas i podziel siŕ uwagami na temat treÂci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.