Proces ceramizacji

Definicja i znaczenie

Ceramizacja - proces prowadz▒cy do powstawania na powierzchniach ciernych, cienkich warstw cermetalowych redukuj▒cych wspˇ│czynnik tarcia oraz zu┐ycie masowe roboczych elementˇw metalowych.

Czy wiesz, ┐e...

Materia│y ceramiczne to grupa materia│ˇw nieorganicznych o jonowych i kowalencyjnych wi▒zaniach miŕdzyatomowych wytworzonych zwykle w procesach wysokotemperaturowych.

Rolls-Royce, jako jeden z pierwszych zastosowa│ ceramiczne │o┐yska w helikopterze. Ceramiczne │o┐yska Âmigie│ helikoptera Westland Lynx HAS Mk 2 wytrzyma│y test w Hatfield polegaj▒cy na 35 godzinne pracy Âmi...

Materia│y ceramiczne stosowane s▒ powszechnie w budowie niektˇrych silnikˇw przez japo˝skie koncerny motoryzacyjne takie jak Isuzu, Mazda, Nissan, Toyota.
Nietlenkowe mater...

Napisz do nas i podziel siŕ uwagami na temat treÂci i form prezentowanych w niniejszym serwisie.